امروز

سه شنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۷

  ساعت

۲۳:۲۸ بعد از ظهر

دکتر عارفه منجمسوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

  • مشخصات فردی:

نام: عارفه

نام خانوادگی: منجم

پست الکترونیک: Amonajem@Gmail.com

آدرس سایت: www.drmonajem.ir

 

 

  • سوابق تحصیلی:

لیسانس و فوق لیسانس: روانشناسی عمومی و اینک دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی

 

  • عضویت در مجامع علمی : 
  1. عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  2. عضو انجمن روانشناسی ایران
  3. عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران 

 

۳- مهارت های عمومی:

  • دانش­کامپیوتر : ویندوز، اینترنت، نرم افزارهای office و Power point
  • نرم افزار آماری SPSS، لیزرل

 

۴- تدریس در مراکز آموزش عالی:

۱- حق التدریس در دانشگاه پیام نور واحد قم در مقطع کارشناسی از نیمسال دوم ۹۲-۹۱ تا کنون

۵- کار بالینی با رویکرد شناختی رفتاری و تحلیلی از سال ۹۲ تا کنون

در حال حاضر به تدریس در دانشگاه پیام نور

 

۵- تجارب پژوهشی:

۱- پایان نامه کارشناسی:

بررسی رابطه بلوغ حرفه ای و سلامت روانی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری تهران

استاد راهنما: خانم دکتر ابراهیم زاده

۲- کارشناسی ارشد:

مقایسه طرح واره های ناسازگار و ریشه های والدینی و تله های زندگی در زنان مطلقه و متاهل

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا آقایوسفی

استاد مشاور: جناب آقای حسین زارع

 

۷-  همکار­ی های  علمی:

۱- همکاری در طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور واحد تهران با آقای دکتر احمد علی پور – در سال ۱۳۹۳

به عنوان : مقایسه ویژگی­های روانشناختی در افراد دچار نانیسم و عادی شهر تهران، مجری طرح: دانشگاه پیام نور تهران

۲- همکار محتوا به همراه آقای دکتر احمد علیپور در تهیه برنامه آموزش مجازی درس روانشناسی سلامت مقطع کارشناسی ارشد پیام نور-۱۳۹۰

۳- کارگاه آموزشی مهارت تصمیم گیری و مهارت کنترل خشم  و روش های مقابله با استرس برای کارکنان شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران – ۱۳۹۱

۴- همکاری با مهدکودک نابغه کوچک آسمانی (ویزه پرورش خلاقیت)  به عنوان روانشناس در قم- ۱۳۹۱

۵- برگزاری دوره آموزش تحلیل رفتار متقابل  در دانشگاه پیام نور واحد قم در سال ۱۳۹۳

۶- برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل در کلینیک روانشناختی دانا در سال ۱۳۹۴٫

۷- برگزاری کارگاه مهارت های زندگی برای نوجوانان ، کلینیک روانشناختی دانا در سال ۱۳۹۴٫

۸-  برگزاری کارگاه مهارت هایزناشویی برای زوجین، کلینیک روانشناختی دانا در سال ۱۳۹۴٫

 

۸- فهرست پایان نامه های کارشناسی ( به عنوان استاد راهنما)

۱- رابطه رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی با هوش هیجانی در زوجین – دانشگاه پیام نور واحد قم -۱۳۹۳

۲- رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله ای اجتناب بر شادکامی دانشجویان پیام نور استان قم

۳- رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و بازداری و برانگیختگی فعال سازی رفتاری بر سبک های فرزند پروری دانشجویان پیام نور استان قم

۴- رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی بر رضایت زناشویی دانشجویان پیام نور استان قم-۱۳۹۳

۵- رابطه تله های زندگی و سبک های فرزندپروری با  بهزیستی شخصی در زنان تحت حمایت کمیته امداد قم- ۱۳۹۳

۶-  رابطه باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی و پذیرش با سلامت عمومی دانشجویان- ۱۳۹۴

۷- رابطه سبک های دلبستگی و طرح واره های هیجانی با عقاید وسوسه انگیز معتادین در حال ترک- ۱۳۹۴

 

۸- مقالات منتشرشده:

۱- منجم، عارفه؛ آقایوسفی، علیرضا؛ زارع، حسین (۱۳۹۲). مقایسه حوزه های طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های فرزندپروری و تله های زندگی زنان مطلقه و عادی. مجله علوم رفتاری. ۷ (۲): ۱۳۳-۱۴۲

۲- Monajem, Arefeh, Aghayousefi, Alireza.The relationship between egocentrism and automatic thought with maladaptive schemas in student. International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(1), February2014

۳ – منجم، عارفه؛ آقایوسفی، علیرضا. رابطه خودمیان بینی و طرح واره های ناسازگار اولیه با بهزیستی شخصی دانشجویان

مجله علوم رفتاری. دوره ۸، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۳٫

۴- علیپور، احمد؛ منجم، عارفه. مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به نانیسم با آزمودنی های سالم بر اساس مدل پنج عاملی . مجله روانشناسی سلامت. کد مقاله ۲۱۳۵-HPJتحت داوری

۵- علیرضا، آقا یوسفی؛منجم، عارفه. اثربخشی روان درمان گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر طرحواره  های هیجانی معتادین در حال ترک-   فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی – دوره ۴، شماره ۵ ، (۱۳۹۴)

۶- اثربخشی روان درمان گروهی تحلیل رفتار متقابل بر عقاید وسوسه انگیز  و سبک های دلبستگی و نظم جویی شناختی در معتادین در حال ترک-  فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال نهم، شماره سی و چهارم، تابستان ۱۳۹۴


۱۰- خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها و همایش ها:

۱– مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی و تله های زندگی زنان مطلقه و عادی- سخرانی در دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور – ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

۲-   رابطه خودمیان بینی و افکار خودکار با طرح واره های ناسازگار اولیه دانشجویان – چاپ در کتابچه اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی – برگزاری کنگره خرداد ۱۳۹۳

۳- رابطه باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی و پذیرش با سلامت عمومی دانشجویان. اولین کنگره موج سوم درمانهای رفتاری، ۱۵-۱۷ مهرماه ۱۳۹۴٫

۴-  منجم، عارفه؛ ابراهیمی، مرضیه السادات. رابطه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله ای اجتناب بر شادکامی دانشجویان. پذیرش مقاله در اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه. ۰۷/۰۵/۱۳۹۴٫ شماره گواهینامه: ۳۷/۲۲۹/۳۰۵٫

۵- منجم، عارفه؛ ابراهیمی، مرضیه السادات؛ روحانی راد، فهیمه سادات. رابطه ی بازداری و برانگیختگی فعال سازی رفتاری با طرح واره های ناسازگار اولیه بر سبک های فرزندپروری دانشجویان. پذیرش مقاله در اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه. ۰۷/۰۵/۱۳۹۴٫ شماره گواهینامه: ۱۰۳/۲۲۹/۳۰۵٫۱۰٫

۶- ارائه مقاله و سخنرانی در نهمین کنگره بین المللی اعتیاد . ۱۸- ۲۰ شهریور ۱۳۹۴٫

Hand and Oral presentation entitled:

“Effectiveness of Group Psychotherapy Transaction Analysis in craving Beliefs, Attachment styles and cognitive emotion regulation in People addicted”

In the 9th International Addiction Science Congress (ASC 2015).

۷- منجم، عارفه؛ ابراهیمی، مرضیه السادات. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی و هوش هیجانی دانشجویان استان قم. اولین کنگره ملی خانواده سالم. آبان ۱۳۹۴٫

 

۱۱- شرکت در­کارگاه :

۱- کارگاه تخصصی روان شناسی ازدواج – دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با آقای دکتر غلامعلی افروز

۲- مثلث سازی در مبحث خانواده درمانی- کنگره ملی روان شناسان و مشاوران ایران  با آقای دکتر ثنایی ذاکر

۳- مصاحبه بالینی- کنگره ملی روان شناسان و مشاوران ایران   با آقای دکتر عاطف وحید

۴- دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی – انجمن علمی روانشناسی بالینی با آقای دکتر شهرام محمدخانی

۵- زوج درمانی شناختی-رفتاری- انجمن روانشناسی ایران با آقای دکتر حسن حمیدپور

۶- شناختی رفتاری مقدماتی- مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ره سلامت با آقای دکتر مسعودجان بزرگی

۷-  شناختی رفتاری پیشرفته – مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ره سلامت با آقای دکتر مسعودجان بزرگی

۸- تشخیص و درمانگری شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی- مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ره سلامت با آقای دکتر مسعودجان بزرگی

۹-  گروه درمانی – مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ره سلامت با آقای دکتر مسعودجان بزرگی

۱۰- اجرا و تفسیر آزمون ۱۶ عاملی کتل- مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ره سلامت با آقای دکتر مسعودجان بزرگی

۱۱- خانواده درمانی با رویکرد ستیر- سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با خانم دکتر نوابی نژاد

۱۲- کارگاه روان پویشی کوتاه مدت مقدماتی  و پیشرفته  با دکتر علیرضا طهماسب –  تابستان ۱۳۹۳٫

۱۳- شرکت در کارگاه هیستری – در سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی – ۹-۱۱ آوریل ۲۰۱۵

۱۴-  کارگاه تخیص و درمان اختلال شخصیت مرزی با آقای دکتر نادر منیرپور . ۱۳۹۴٫

 

۱۰- شرکت در کنگره و همایش:

۱-  اولین کنگره ملی روان شناسان و مشاوران ایران – ۱۳۸۹

۲-اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران – ۱۳۹۰

۳- دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور  خرداد ۱۳۹۲- در دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

۴- شرکت در سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش های رازی- ۹-۱۱ آوریل ۲۰۱۵

۵- شرکت در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران – ۱۵ الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

۶- شرکت در نهمین کنگره بین المللی اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همیش های رازی- ۱۸ الی ۲۰ شهریور ۱۳۹۴٫

۷-  اولین کنگره موج سوم درمان های رفتاری . دانشگاه علوم پزشکی کاشان. ۱۵ الی ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۴٫

 

در حال حاضر در کلینیک روانشناسی دانا همکاری می نمایم.

تماس:

۸۸۶۹۷۸۷۵

۸۸۶۹۵۱۵۷

آدرس: شهرک غرب، بلوار پاکنژاد، بالاتر از تقاطع دریا نبش کوچه گل آذین، پلاک ۳۰، طبقه ۴ جنوبی

 

[googlemaps googlemapssrc=”https://www.google.com/maps/place/35%C2%B046’20.3%22N+51%C2%B021’51.6%22E/@35.772313,51.3648828,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.772313!4d51.364337″ googlemapswidth=”620″ googlemapsheight=”455″ ][/googlemaps]

 

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی